Du är här

Att vara anhörig

Om du är anhörig till en person med funktionsnedsättning, så är du självklart oerhört viktig för din närstående som behöver assistans, men också för oss som är utförare.

För den som har personlig assistans kan det ibland vara en trygghet om du som anhörig också finns med och arbetar i personalgruppen. Du blir i så fall anställd av oss och omfattas av kollektivavtal och har samma villkor som andra assistenter.

Vi Omsorg har god kontakt med våra kunders anhöriga,  gode män och förvaltare. Tillsammans hjälps vi åt att skapa den bästa assistansen och en genuin trygghet för kunden.

Ibland är det många och stora frågor som du som anhörig kan ställas inför. Det kan handla om val som påverkar den assistansberättigade. Då finns våra jurister till hands och kan hjälpa till med ansökningar, utökning av assistanstimmar eller bara ge goda råd. Det kan kännas skönt att ha någon med gedigen kunskap och erfarenhet att bolla frågor med.