Du är här

Anhörig Anneli:

”Den lokala förankringen har varit avgörande.”

– Jag hade ett annat assisitansbolag tidigare. Jag var inte helt nöjd och googlade runt lite. Efter att ha tagit kontakt med Vi Omsorg och hört mig för kändes det rätt att byta, berättar Anneli.

– Det var flera olika saker som var avgörande för mitt val. Den lokala förankringen är ett skäl, just att det finns ett kontor här i kommunen är mycket viktigt! Sedan är det en fördel att Vi Omsorg är ett lite större bolag. Man har tillräckligt många kunder för att samla ihop en större personalkrets.

Att Vi Omsorg har många asistenter betyder dels att man sällan saknar personal. Det betyder också att personal kan specialisera sig inom olika områden, som t ex autism. Det blir en bra kontinuitet på det viset, tycker Anneli.

– Jag upplever att det är högt i tak. Jag har aldrig känt att det funnits en enda fråga jag inte kunnat ta upp. Man får väldigt bra insyn i allt.

– Allt sammantaget så har jag full koll på hur min dotter har det i sin vardag, och det är naturligtvis tryggt för mig som förälder.